Pre optimálny užívateľský zážitok si prosím aktualizujte svoj flash player. Kliknutím tu si stiahnite poslednú verziu Adobe Flash.

Zmluvné Podmienky Členov

Podmienky tejto dohody (“Dohoda“) upravuje vzťah medzi individuálom (ako Člen alebo Návštevník) na jednej strane a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. (tu označovanú ako “DDITS”) s registrovanou adresou na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg na druhej strane.

DDITS je prevádzkovateľ patrickarundell.oranum.com. Spomínaná webstránka je ďalej označovaná ako "Webstránka".

Výklad pojmov

 • Člen/Zákazník/Odberateľ

  Používateľ ktorý sa prihlási do odberania služieb patrickarundell.oranum.com.

 • Návštevník

  Používateľ ktorý vstúpi a/alebo navštívi Webstránku bez registrácie služieb na stránke.

 • Účinkujúci

  Médium ktoré poskytuje vystúpenia, chat alebo interaguje s návštevníkmi na stránke.

 • Stav kreditu

  Používatelia majú možnosť získať Kredity, pre zaplatenie služieb, zakúpením balíčkov. Platby sú bezpečne spracované našimi platobnými spracovateľmi, a zakúpené Kredity sú zobrazované v účte Člena ako dostupný zostatok.

 • Bezplatný chat/Vysielanie

  Možnosť interagovať s Účinkujúcim vo forme textových správ na obrazovke bez zábran.

 • Súkromný Chat/Prémiové Vysielanie

  Streamovacia služba s pridanou hodnotou kde majú Členovia povolené písať a hovoriť (hlasová komunikácia) s Účinkujúcimi tvárou v tvár, alebo v skupine s ostatnými Členmi bez bežných užívateľov.

 • Prevádzkovateľ Webstránky

  Znamená DDITS.

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

1. Obsah

 • 1.1 patrickarundell.oranum.com je jediná exkluzívna franšíza modelu biznis - zákazník (B2C) online interaktívna streamovacia video chat webstránka.
 • 1.2 Chat účinkujúceho vykonávané vystúpenie naživo na webkamere a semináre pred kamerou, pre Odberateľov po celom svete, ktorí si ich zvolili podľa oblasti záujmu, obrázky, videá a bezplatný chat je dostupný bezplatne na webstránke.
 • 1.3 Odberateľ má možnosť angažovať sa v dvojsmernej video konzultácii s Účinkujúcim.
 • 1.4 Vyššie spomenutá funkcia je rozhodnutím Odberateľa, môže zostať anonymný.
 • 1.5 All Broadcasters acting on patrickarundell.oranum.com are acting as independent services providers and they may in no event be considered as Employees of patrickarundell.oranum.com, its agents or commissionaires. Any services provided by the Broadcasters will be the sole responsibility of the Broadcaster and in no event the recommendations advices provided by the Broadcasters as the ones of patrickarundell.oranum.com.
 • 1.6 Pred zvolením požadovanej služby, je dôležité konzultovať obsah, cenu a spôsoby platby (kreditné a debetné karty, online šeky, a pod.) prispôsobené na takéto služby vo vašej krajine. Tieto informácie sú dostupné na Webstránke s ohľadom na celý obsah.
 • 1.7 Pôvod rôzneho obsahu reflektuje pohľady ich individuálnych autorov a nie názory Webstránky.

2. Služby a záruky

 • A Webstránka je zložená z rôznych oblastí, ktoré poskytujú bezplatný a obsah za ktorý sa platí. Webstránka pravidelne pridáva nové služby pre uspokojenie potrieb Odberateľov.
 • B Webstránka neposkytuje, v rozsahu zákona, žiadne záruky čo sa týka informácií, služieb alebo produktov poskytovaných prostredníctvom alebo v spojení so službami. Odberatelia používajú služby na vlastné riziko.
 • C Webstránka v každom prípade poskytuje Odberateľovi najlepší obsah a služby dostupné. Avšak nemôže poskytnúť záruku predajov alebo vhodnosť na akýkoľvek účet, alebo ak nemá výsledok pri používaní obsahu v zmysle ich správnosti, presnosti, včasnosti a zodpovednosti alebo inak.
 • D Ani Webstránka a ani iná strana zapojená do vytvárania, produkovania alebo dodávania služby alebo obsahu nie je zodpovedná priamo, náhodne, výsledne, nepriamo za trestné škody spôsobené prístupom, používaním, interpretáciou, služieb, produktov alebo informácií poskytnutých prostredníctvom Webstránky, bez toho aby boli dotknuté podmienky nižšie v tejto Dohode.

3. Zásady

 • A Webstránka nemá v úmysle podporovať nemorálne záujmy, a teda striktné pravidlá boli zavedené.
 • B Služby patrickarundell.oranum.com sú dostupné iba pre osoby staršie ako 18 (21 v niektorých regiónoch) rokov.
 • C Osoby mladšie ako 18 (21 v určitých regiónoch) nie sú vhodné sledovať Streamerov na patrickarundell.oranum.com.
 • D Tým podpory sa snaží vypátrať akékoľvek porušenia prostredníctvom kontroly informácií Odberateľa a rovnako aj chatovacích záznamov, ktoré sú dostupné.
 • E Webstránka si vyhradzuje právo aplikovať okamžite a permanentne suspenzáciu v prípade v prípade ak je používateľské meno ofenzívne, alebo po čo i len sebamenšieho podozrenia z podvodu.

4. Registračný proces pre Odberateľa

 • A Registrovaním na Webstránku a akceptovaním tejto Dohody, Odberateľ výslovne súhlasí s príjmom služieb počas ochrannej lehoty a Odberateľ výslovne potvrdzuje že on/ona výslovne stráca jeho/jej práva od práv na odstúpenie od zmluvy ohľadom poskytovania služieb. Tento výslovný súhlas je vyžadovaný podľa Smernice o Právách Spotrebiteľov (2011/83/EC) od 25. Októbra 2011, transponovaná v Luxembursku zákonom z 2. Apríla 2014.
 • B Registráciou na Webstránke a akceptovaním tejto Dohody, Odberateľ súhlasí s odškodnením, zaplatením obhajoby a zbavenia zodpovednosti Webstránku a jeho riaditeľov, pobočiek, advokátov, akcionárov, manažérov, členov, agentov a zamestnancov od akýchkoľvek nárokov, zodpovedností alebo nákladov (vrátane advokátskych nákladov) prinesených tretími stranami vyplývajúcich alebo súvisiacich so správaním, vyhláseniami alebo skutkami, rovnako ako aj s porušením akýchkoľvek podmienok alebo sľubov obsiahnutých tu alebo protizákonného správania v rámci tejto Dohody.
 • C V prípade protizákonného správania Odberateľa alebo porušení tejto Dohody, Webstránka môže zrušiť, bez upozornenia, účet Odberateľa a/alebo čokoľvek súvisiace s tým. Webstránka nie je zodpovedná za spôsobené škody ako výsledok takéhoto zrušenia alebo akékoľvek kreditné kompenzácie a náhrady.
 • D Táto dohoda nadobúda platnosť odo dňa kedy Používateľ vstúpi na Webstránku a/alebo sa Odberateľ zaregistruje na Webstránke a príjme túto Dohodu; zostáva v platnosti až pokiaľ nebude vypovedaná niektorou zo strán v súlade s podmienkami výslovne uvedenými v tejto Dohode.
 

5. Poplatky, kompenzácie kreditov, náhrada, protizákonné správanie

 • A Odberateľ môže zakúpiť kreditové balíčky na míňanie na rôzne Webstránky: teda výber služieb musí predchádzať konzultácii Odberateľa a korešpondujúceho obsahu, cene a platbe vykonanej na Webstránke.
 • B Obsah môže byť bezplatný alebo platiaci. Možnosť "prezrieť si videá naživo" je bezplatná. Ak si Odberateľ želá získať prémiový prístup (napríklad súkromný výklad), on/ona musí kliknúť na "začať súkromný výklad" alebo "konzultovať teraz" pre začatie súkromného videochatu s Účinkujúcim kde sú zakúpené kredity použité na sekundovej báze.
 • C Odberatelia majú možnosť zakúpiť kredity rýchlo počas súkromnej show s Účinkujúcimi. Pre použitie tejto funkcie musia Odberatelia povoliť, okamžite a manuálne, doplnenie ich kreditného zostatku s balíčkom zvoleným počas show.
 • D Odberateľ môže takisto použiť smartbuy funkciu pre vychutnanie súkromných show bez prerušenia. Táto fukncia dovoľuje systému automaticky doplniť kreditný zostatok na účte Odberateľa vždy keď bude nižší ako 7 kreditov. Smartbuy automaticky nakúpi balíček za 27.99 kreditov, avšak Člen má možnosť zmeniť sumu v nastaveniach.
 • E Členovia sú upozornení na spomínaný automatický nákup vždy keď sa tak stane, prostredníctvom automatickej emailovej notifikácie a môžu túto funkciu deaktivovať v ich nastaveniach.
 • F Customer Service may offer compensations in cases where the Subscribers suffered a financial loss and only in the extent of credits spent in the given event. Claiming that a reading did not realize cannot be the base of any refunds. The Refund Policy covers paid services only and not the events happening afterwards; patrickarundell.oranum.com does not have influence on all conceivable episodes occurring in the Subscribers’ lives. Credits received without actual payments (with coupons, gift cards, compensation, etc.) are not subject to refund.
 • G If a transaction is declined by the Bank, the smartbuy feature will be automatically deactivated. After the member makes a successful purchase, the smartbuy feature will be activated again.
 • H Použitie akejkoľvek spomínanej možnosti zmení primárne nastavenú platobnú metódu nastavenú Odberateľom.
 • I Účtovanie poskytnutého účtu (aktuálna suma za kreditný balíček) záleží od fyzickej polohy, kde bol účet vytvorený. Berte prosím na vedomie že Webstránka si vyhradzuje právo na zaokrúhľovanie cien, čiže je oprávnená aplikovať zaokrúhľovanie.
 • J V prípade akéhokoľvek dotazu DDITS bude schopný pomôcť ohľadom vašich transakcií uskutočnených prostredníctvom rôznych platobných poskytovateľov, rovnako ako aj kontaktovaním poskytovateľa s otázkou. Pre fakturačné údaje a podporu nasledovné kontakty by mali byť použité: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg alebo email zaslaný na support@dditservices.com. Webstránka neuchováva a rovnako ani nemá prístup k transakčným detailom.
 • K Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 • L Webstránka neberie zodpovednosť za žiadne ťažkosti mimo Webstránky.
 • M Akákoľvek sťažnosť musí byť podaná minimálne 24 hodín od danej udalosti, zákazníckemu servisu Webstránky. Vzhľadom na zložitosť a procedúru overenia pravdivosti sťažnosti, po 24 hodinách, tieto by mali byť brané iba v prípade vyššej moci. Zákaznícky servis Webstránky môže vyšetriť tieto nahlásenia a ostatné dáta k dispozícii, využívajúc akékoľvek prostriedky.
 • N Podľa výslovného upustenia Odberateľa od výberu/práva na zrušenie na základe doložky (IV-A) tejto Dohody, žiadne náhrady alebo žiadosti u zrušenie nebudú prijaté v prípade že Odberateľ začal používať zakúpený kreditový balíček. Niektoré náhrady však môžu byť preplatené v prípade podmienok v nasledovnej doložke.
 • O Webstránka bude kompenzovať/vracať kredity v sume proporcionálne určenej podľa sumy zaplatenej a problému efektívne nahlásenému, keď sú kredity stratené kvôli disfunkcii Webstránky alebo Účinkujúceho úplne a explicitne odmietajúceho splniť požiadavku ktorá by mala byť prirodzene splnená.
 • P Vďaka platobnému systému aplikovanému a platobným spracovateľom tretích strán, iba rovnaká suma môže byť vrátená ktorá bola pôvodne zaplatená za nákup (čiže žiadne čiastočné náhrady za balíčky). Pre tento účel, vždy keď je časť kreditov použitá, náhrada je možná iba po obnovení kreditov na vašom účte. Vrátenie platby nebude možné. Náhrady, ktoré môžu byť zaplatené, budú zaplatené rovnakou platobnou metódou akou boli zakúpené. Korešpondujúca suma kreditov bude odpočítaná z účtu. Určité platobné metódy nedovoľujú vrátenie platby z technických dôvodov. Sumy utratené za služby ako napríklad Fanklub, Prekvapenie, Sneak Peak, Kanál Modelky a/alebo Snímky Obrazovky a/alebo offline/súkromné správy nebudú vrátené.
 • Q Nehľadiac na uvedené vyššie, Webstránka nie je zodpovedná za hanlivý, ofenzívny a ilegálne správanie akéhokoľvek Odberateľa, alebo zlyhaní výkonov, chýb, opomenutí, prerušení, odstránení, poruchy, oneskorení prevádzky alebo prenosu, komunikačných chýb, krádeži alebo deštrukcie alebo neautorizovaného prístupu, zmeny alebo používaní záznamov, či už pod kontraktom alebo teórii deliktu, alebo inej príčine skutku, pre akúkoľvek sumu nad platbu, platiacu Odberateľom Webstránke.
 • R Za žiadnych okolností, vrátane, ale bez obmedzenia, nedbalosti, je Webstránka alebo akékoľvej pridružené spoločnosti zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne, výsledné alebo trestné škody ktoré vychádzajú z používania, alebo neschopnosti používať služby, bez ohľadu na súčasnú doložku.
 • S V prípadoch nečestného správania súvisiaceho s online transakciami, sú zaobchádzané s vysokou prioritou avšak, berieme na vedomie súkromie Odberateľa. Takéto prípady môžu byť poskytnuté spoločnostiam špecializujúci sa v tejto oblasti.
 • T Odberateľ súhlasí že v prípade akejkoľvek podvodnej transakcie, Webstránka má právo použiť všetky dostupné informácie počas právnych procedúr. Vrátane histórie prehliadania, IP a emailovej adresy a akejkoľvek inej vystopovateľnej aktivity. Počas týchto právnych procedúr, Webstránka môže privolať profesionálnych vyšetrovateľov a zdieľať s nimi určité informácie v súlade so zákonom, pre obhájenie jeho práv a najlepších záujmov jeho Zákazníkov. Odberateľ zostáva zodpovedný za vyšetrovanie a iné náklady spojené s akoukoľvek podvodnou transakciou.
 • U Webstránka garantuje plnú kooperáciu s autoritami vyšetrujúce podvodné transakcie a iné problémy spadajúce pod legálnu jurisdikciu a reaguje na predvolania a súdne príkazy.
 • V Odberateľ súhlasí že Webstránka si vyhradzuje právo zaokrúhľovať platby platené ako kompenzácie/náhrady, a tak má oprávnenie aplikovať zaokrúhľovanie.
 • W Keď sa nová osoba registruje na Webstránke, môže si zakúpiť balíčky s bonusovými kreditmi. Táto možnosť je dostupná iba jedenkrát pre nové nákupy nových členov; nová registrácia na Webstránke nie je dostatočná na považovanie užívateľa ako nového. Členovia ktorí už nakúpili 10 balíčkov majú možnosť nakúpiť balíčky s bonusovými kreditmi. Kreditný balíček s bonusmi nie je dostupné pre CCBill a telefónne nákupy. Bonusové kredity sú súčasťou kompletného kreditného balíčka, čiže náhrady NIE sú možné po utratení na Webstránke.
 • X Subscribers may validate their credit card with a minor validation transaction for which they are entitled to 9.99 credits. The amount for the validation transaction will be refunded immediately to the credit card user. The aforementioned promotional credits are not available for the Members who already have a membership on any Website operated by DDITS, though their validation transaction will be refunded without exceptions.
 • Y Všetky meny a transakčné náklady sú vrátané do zobrazenej sumy kreditových balíčkov. Webstránka si vyhradzuje právo upravovať tieto ceny z dôvodu kolísania menových konverzných kurzov.

6. Deklarácie Odberateľa

 • A Odberateľ autorizuje Webstránku a/alebo iné subjekty podľa inštrukcií na Webstránke, monitorovať, nahrávať a zapisovať všetko online aktivitu na Webstránke (vrátane chatu, videa a e-mailu).
 • B Odberateľ súhlasí že akýkoľvek materiál nahraný alebo pôvodné diela vytvorené podľa tejto Dohody a/alebo pri používaní služieb Webstránky (všetky práva, vrátane, ale bez obmedzenia, autorské práva) patria a sú výhradným vlastníctvom Webstránky.
 • C Odberateľ výslovne prideľuje a prenáša, bez ďalšej kompenzácie, Webstránke a/alebo inému subjektu konajúcemu podľa inštrukcií Webstránky, výsledok, obsah a výnosy z jej/jeho vzhľadu (vrátane všetkých vystúpení doteraz) videí, audio, chatov, dialógov, textov, skutkov a inštruktážnych videá a rád, všetkého čo je súčasťou poskytovaných služieb - vrátane všetkých autorských práv na vyššie spomenuté materiály, obnovy a predĺženia týchto práv celosvetovo a počas celej platnosti týchto práv. Webstránka a akýkoľvek iný subjekt konajúci podľa inštrukcií Webstránky je považovaný za autora pre všetky účely a vlastníkom všetkých práv, titulov a úrokov, akéhokoľvek druhu počas trvania platonsti týchto práv, vrátane akýchkoľvek predĺžení a obnovy, v celom vesmíre.
 • D Webstránka môže použiť a znova použiť, publikovať, distribuovať, editovať, excerptovať, vystavovať alebo akokoľvek inak využívať moje meno (skutočné alebo fiktívne), podobu, osobnosť, vystúpenia, hlas, obrázky, chat, video, audio, biologické informácie a identifikácie, vyhlásenia pre akékoľvek účely, či už plne alebo čiastočne, v akomkoľvek médiu alebo spôsobe doteraz poznanom, pre použitie v celom vesmíre, bez obmedzenia, vrátane súvislosti s reklamou, využitím a publikovaním.
 • E Odberateľ neposkytne akékoľvek osobné informácie.
 • F Odberateľ sa výslovne vzdáva práv a deklarácií odvolať akúkoľvek pohľadávku, v rozsahu povolenom zákonom, akékoľvek použitie Webstránky porušuje akékoľvek jeho práva, vrátane morálnych práv, práv na súkromie, práv na publicitu, vlastníckych a iných práv, a/alebo práv na kredit za materiál alebo nápady.
 • G Odberateľ garantuje Webstránku, jeho nasledovníkov, držiteľov licencií a nadobúdateľov, právo používať akékoľvek jeho/jej fotky (cez webkameru, alebo iným spôsobom) odoslané na publikáciu na stránke, bez ďalšej platby v platobných publikáciách, digitálne na internete alebo cez CD, alebo akékoľvek iné médium, bez obmedzenia.
 • H Odberateľ sa výslovne vzdáva akýchkoľvek ďalších finančných kompenzácií za akékoľvek práva pridelené, prenesené alebo garantované Webstránkou podľa tejto Dohody.
 • I Odberateľ potvrdzuje že on/ona nekoná v mene právnickej osoby ale ako individuálny spotrebiteľ a v žiadnom prípade nákup služieb podľa tejto Dohody nemôže byť považovaný ako súčasť jeho/jej profesionálnej aktivity.

7. Povinnosti Odberateľa

 • A Odberateľ súhlasí že nebude kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať a/alebo vytvárať pre verejnosť akýkoľvek obsah/materiál Webstránky bez predchádzajúceho súhlasu Webstránky.
 • B Odberateľ je plne zodpovedný za falošné zverejnenia a zodpovedný za akékoľvek právne nároky ktoré môžu vzniknúť z prezerania, čítania, alebo sťahovania materiálu a obrázkov obsiahnutých v tejto webstránke.
 • C Účastník preberá plnú zodpovednosť za udržiavanie bezpečnosti jeho účtu a hesla.
 • D Odberateľ neusporiada žiadne osobné stretnutia s akýmkoľvek Účinkujúcim pretože je to zakázané.
 • E The Subscriber will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Broadcasters, patrickarundell.oranum.com’ support persons or management of the Website, since it is prohibited.
 • F Text content sent or forwarded and the chosen username will not be offensive, or rude. In addition, the username that you choose when registering on the Website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity
 • G Účastník nebude používať poznámky a užívateľské mená, ktoré sú neprijateľné podľa štandardov dobrého správania, čo by navádzalo porušenie zákona alebo zavádzalo ostatných.
 • H Odberateľ okamžite informuje Webstránku o akomkoľvek protizákonnom správaní Účinkujúceho, rovnako ako aj protizákonné používanie ochranných známok, značiek a/alebo registrovanej hudby.
 • I Odberateľ nebude získavať, nakupovať alebo predávať akékoľvek produkty alebo vchádzať do obchodu s Účinkujúcim.
 • J Odberateľ neprijme akékoľvek rady, odporúčania a návrhy od Účinkujúceho ako profesionálnu radu, konať podľa informácií od Účinkujúceho výhradne na vlastnú slobodnú vôľu.

8. Ukončenie registrácie

 • A Odberateľ má možnosť zrušiť odber služieb Webstránky kedykoľvek.
 • B Ukončenie odberu môže byť dokončené navštívením 24/7 Zákazníckeho Servisu Webstránky alebo zaslaním emailu na help@oranum.com.
 • C Po tom ako sa účet uzavrie, status Odberateľa sa zmení na "Zrušený" a všetky platby a súvisiace detaily budú archivované.
 • D Webstránka si vyhradzuje právo suspendovať alebo zrušiť akýkoľvek odber v prípade porušenia akýchkoľvek podmienok v tejto Dohode alebo akéhokoľvek iného protizákonného správania Odberateľa v rámci tejto Dohody a kontaktovať relevantné autority, vrátane, ale bez obmedzenia, spustenia trestnej sťažnosti a kontaktovaním štátu ak je to považované za potrebné.

9. Osobné údaje a zásady ochrany súkromí

 • A When you navigate on our Website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our Website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • B The Subscriber has not and will not provide any false information and/or documents to the Website. Therefore, He/She recognizes that the Website has the right to, immediately and unilaterally, terminate the present Agreement upon the slightest suspicion of forgery.
  1. Systémy Webstránky spĺňajú bezpečnostné štandardy PCI DSS, štandardne udávané Visa/MasterCard ustanovujúce prísne požiadavky.
  2. The Website’s employees' access to any personal information of the Subscribers is restricted and they are bound by confidentiality obligations. Therefore, they might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.

10. Funkčnosť a bezpečnosť

 • A Flash-technológia používaná na Webstránke používa taktiež takzvanú technológiu "Shared-Object" ktorej cieľom je zlepšenie užívateľského zážitku.
 • B The Website suggests for the Subscribers to enable “Cookies” in their browsers to ensure full functionality. Please check our Cookie Policy, if you want to learn more.
 • C Tým Podpory monitoruje všetky vysielania Webstránky 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
 • D Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 

11. Spam

 • A Webstránka nerozosiela a ani netoleruje spam, a dištancuje sa od akýchkoľvek činností súvisiacich so spamovaním.
 • B Nasledujúci text je považovaný za spam:
  1. Manipulácia správ, ako napríklad hlavičky emailov, posielané prostredníctvom počítačových systémov Webstránky spôsobom ktorý môže oklamať odberateľov Webstránky.
  2. Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
  3. Odosielanie, odovzdávanie alebo spôsobuje falošné odoslanie, klamlivé informácie alebo akékoľvek iné ktorú sú proti obchodným záujmom Webstránky.
  4. Používanie alebo uspôsobovanie používania počítačových systémov Webstránky pre uľahčenie prenosu nevyžiadaného alebo neautorizovaného materiálu. Toto zahŕňa propagačné materiály, URL alebo iné formy neautorizovanej žiadosti ktorú môžeš nahrať, odoslať, emailovať, prenášať alebo akokoľvek inak sprístupňovať.
  5. Opakované nahrávanie, uverejňovanie, prenášanie alebo zasielanie tej istej správy, URL alebo príspevku.
  6. Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
  7. Spamovanie prostredníctvom systémov Webstránky alebo rušenie Odberateľov je porušením týchto Podmienok.
 • C Webstránka robí všetko čo je v jej silách aby ochránila odberateľov od škodlivých efektov spamovania.
 • D Použitie všetkých súdnych konaní je zvažované ak spamovanie spôsobí stratu Webstránke.
 • E Nehľadiac na uvedené vyššie, ak má Webstránka povolené Odberateľom. v rámci podmienok tejto Dohody, môže odosielať propagačné e-maily o jej Webstránke alebo jej partneroch a každý e-mail obsahuje možnosť zrušiť odber zo zoznamu adresátov.
 • F Registrovaní Odberatelia môžu občas obdržať bulletin v súvislosti s Webstránkou. Táto správa odoslaná Odberateľovi je transakčná. Od Odberu alebo zrušenia odberu od týchto bulletinov užívateľa delí iba jeden klik. Akékoľvek propagačné správy budú odosielané iba ak Odberateľ výslovne prejavil záujem o prijímanie takýchto propagačných marketingových služieb.
 • G V prípade že Odberateľ chce nahlásiť spam, je odporúčané použiť "Kontaktovať Podporu" v "Môj Účet" alebo zaslaním emailu na help@oranum.com. Tým podpory vyšetrí všetky správy čo najskôr to pôjde.

12. Kontakty

 • 12.1 Oddelenie služieb zákazníkom je možné kontaktovať:
  1. Online podpora;
  2. “Help” function
  3. funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
  4. Zaslanie emailu na help@oranum.com.
  5. Poslať list na: L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13. rôzne:

 • A Táto Dohoda uvádza plné a kompletné pochopenie medzi Odberateľom a Webstránkou s ohľadom na predmet a nahrádza všetky doterajšie dohody či už písané alebo verbálne.
 • B Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 • C Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 • D Víťazná strana v sporu o vymáhateľnosti tu uvedených podmienok je oprávnená vymáhať v opodstatnenej miere náklady na právneho zástupcu.
 • E Ak Webstránka zmení podmienky tejto Dohody, Webstránka pošle aktualizované zmeny podmienok na Webstránku a/alebo upozornenie a/alebo odošle odberateľom email o zmenách vopred od implementovania daných zmien.
 • F Ak je akákoľvek modifikácie neakceptovateľná Odberateľom, on/ona by mala prestať v používaní Webstránky a jej služieb a byť schopná ukončiť odber. Ak /on/ona neprestane v používaní Webstránky a jej služieb, je to považované za akceptovanie zmien.
 • G Anglická verzia všetkých legálnych vyhlásení, štatutárnych prehlásení urobených Prevádzkovateľom Webstránky, vrátane súčasnej Dohody. Prevádzkovateľ Webstránky neakceptuje akékoľvek právne nároky alebo iné sťažnosti pre nedorozumenia ako výsledok akéhokoľvek nesprávneho prekladu.
 • H Táto Dohoda a povinnosti vyplývajúce z nej, medzi Webstránkou a Odberateľom upravujú zákony Luxemburského Veľkovojvodstva.
 • I Akékoľvek spory vznikajúce medzi Webstránkou a Odberateľom budú vyrovnané priateľsky a ak riešenie nebude účinné, kompetentná jurisdikcia pre spory vznikajúce z tejto Dohody bude súd Luxemburského Mesta.

Registráciou na webových stránkach súhlasíte so všetkým vyššie uvedeným.

We respect your privacy

We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.

Cookie Settings